می روم

از افکار و عقایدم باید روشن باشه که میرم.

اگه دیگه ننوشتم یعنی دیگه نیستم!  

بدرود.

/ 3 نظر / 62 بازدید
admin

[ناراحت] حرف از نبودن نزن تروبخدا

دیادیا بوریا

گر از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها و باران برسان سلام مارا...