اینا چی فکر میکنن؟

(مکان میدون ٧تیر)
- انتهای بلوار کشاورز

- تا میدون ولیعصر می رم!

***

(مکان سیدخندان)
- سر ظفر

- تا سر میرداماد میرم!!

***

(مکان چهارراه جهان کودک)
- سر نیلوفر

-راننده تاکسی بعد دو دقیقه فکر کردن: تا مترو میرم

من: نگاه عاقل اندر سفیه. روم رو ازش برمی گردونم. با خودم فکر میکنم خوب هدفش چی بود؟ یعنی فک کرده اینقدر خرم که مترو پیاده بشم دوباره ماشین سوار بشم تا سر نیلوفر؟ یا فکر میکنه احمقم که یه بار ٣٠٠ تومن بدم تا مترو دوباره ۴٠٠تومن بدم تا سر نیلوفر؟ خوب از اینجا که با ۴٠٠ تومن میتونم برم! شاید فکر کرده عاشق چشم و ابروشم که یه مسیری رو باهاش! باشم؟ یا فکرکرده ماشین قحطه و تو این قحطی، ماشین قراضه اش در خیابان غنیمت است؟

 

/ 17 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نازي

آي گفتي انقدر حرص مي‌خورم مثلاً مي‌گي آرياشهر ميگه آزادي ميرم. هي با خودم ميگم مردك فكر كردي اگه بخوام برم آزادي ميگم آرياشهر؟ يا اگه ميگم آريا شهر تو ميگي آزادي من نظرم عوض ميشه بيام برم آزادي. من كه خيلي حرصم از اين كار راننده تاكسي ها در مي‌آد

مینو

من هیچ وقت منطق این راننده ها رو نفهمیدم!

شیرین

بارون نبوده احیاناً؟ سفرنامه ها تموم شده یا باید منتظر باشیم؟[پلک]

الما

اینا که فکر نمیکنند اینها عمل میکنند [ابرو]

فیلم ورویا

با مترو بری راحت تر نیستی؟

عصرونه

خب اصلا : سر نیلوفر ، ظفر، اصلا خانوم مسیرتون کجاست ما دربست در خدمتیم [نیشخند]