سفرنامه 2

وقتی پرواز نشست بی معطلی چمدونها رو تحویل گرفتیم و اومدیم بیرون برای زدن مهر ورود. فک کنم دو یا سه پرواز همزمان نشسته بود چون جمعیت زیادی تو سالن بودن اما تا برم دستشویی و برگردم دیدم داره نوبتمون میشه مهر ورود زده شد و رفتیم بیرون.

اون لحظه اونقدر عجله داشتیم زودتر به قطار دو سلدرف - آ خن برسیم که هیچی از فرودگاه یادم نیست آخه اگه قطار ١١:٣٠ رو از دست میدادیم باید یکساعت معطل میشدیم من هم که بیزار از معطلی. یه ترن هوایی سوار شدیم و رفتیم به ایستگاه قطار. ٢ دقیقه بعد از رسیدن قطار اومد و با یه توقف خیلی کوتاه حرکت کرد. 

یه آقا با سگش رو صندلی ردیف جلوی ما نشسته بودن اونقدر سگه ناز بود که نمی تونستم نازش نکنم با احتیاط - آخه نمیدونستم مردم خوششون میاد با سگشون بازی کنی یا نه- شروع کردم باهاش حرف زدن یهو چشمای سگه گرد شد و اومد جلو یه نگاهی به صاحبش انداختم دیدم با مهربونی داره لبخند میزنه. شیر شدم و شروع کردم به نوازش سگ. آقاهه دو ایستگاه بعد پیاده شد و با لبخند گفت: بای.

حالا اینجا اگه به سگ یه نفر لبخند بزنی یا ابراز محبت کنی طرف همچین قیافه میگیره که آدم از کرده خودش پشیمون میشه. و این جریان به شدت توجهم رو جلب کرد. هر وقت به هر سگی توجه نشون میدادی صاحب سگ با حوصله می ایستاد تا سگ رو ناز و نوازش کنی و بعد با مهربونی خداحافظی میکرد. نکته بعدی این بود که اگه تو اتوبوس مترو یا هرجای دیگه ای با کسی هم صندلی بودیم موقع پیاده شدن باز هم با مهربونی خداحافظی میکرد با یه بای کوتاه و یه لبخند بزرگ. یعنی اونقدر برای توریست ارزش قائلن که احترام به توریست جزو فرهنگشون شده.

خدایی شما اگه بودین می تونستین این خوشگل و نازش نکنید؟

 

/ 17 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حکایه

سگ هم سگهای خارجی[لبخند]

مینو

یعنی من اگه بودم 100 بقلش میکردم سگه رو

لیلیان

من هم احترام گذاشتنشونو دوست دارم. اما جدا خیلی شجاعی. من قلبم از حرکت می ایسته در کنار یه سگ قرار بگیرم

الما

اینجا عزیزم سگ که هیچی به بچه ی یه نفر نگاه کنی و بخندی بدتر رفتار میکنه سگ که چه عرض کنم

lilita

قربون تو تندک. من هم خیلی حیوونا رو دوست ندارم. یعنی دوست دارما. ولی چندشم میشه یا بهتر بگم میترسم بهشون دست بزنم[اضطراب]

زنجبیل

اره کلی جال میکنن سگشون و ناز کنی . دقیقا عین بچشون میمونه براشون . حال میکنن ببینن ازشون تعریف میکنی

کتایون

تو گودر قسمت بعدی سفر نامه ات هست که اینجا نیست.[متفکر]

صدف

حالاتازه المانيا به سردي بد اخلاقي تو اروبا معروفن

گربه تنها

ما فقط اسممون اینه که مهمون نوازیم ... متاسفانه واقعیت چیز دیگریست اونجا حیوانات دوست هستن و اینجا حیوانات کالایی جهت کلاس گذاشتن

گربه تنها

حالا من کمی بهتر گفتم ... تو که زدی تیت و پر کردی[خنده]