تُند و خُند

تُند و خُند در لغت به معنی تار و مار که زیر و زبرشده و ازهم پاشیده باشد است

مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
12 پست
تیر 89
1 پست