تُند و خُند

تُند و خُند در لغت به معنی تار و مار که زیر و زبرشده و ازهم پاشیده باشد است


Design By : Pichak